Mamy duże doświadczenie

NASZE USŁUGI


Prawo cywilne

Kancelaria prowadzi m.in. sprawy o zapłatę, odszkodowanie za szkody majątkowej, zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe, uznanie czynności prawnej za bezskuteczną wobec wierzyciela, dotyczące odpowiedzialności kontraktowej za nienależyte/niewykonanie zobowiązań, dokonania/odwołania darowizny oraz ochrony dóbr osobistych.

Prawo spółek

W ramach obsługi prawnej Kancelaria oferuje kompleksowe wspracie z zakresu prawa spółek handlowych. Do zakresu usług należy m.in. sporządzenie oraz optymalizacja umów spółek, zakładanie, rejestracja podmiotów gospodarczych, doradztwo w zakresie wnoszenia aportów do spółek, wsparcie w łączeniu/przekształceniu oraz likwidacji spółek.

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy kompleksowe wsparcie z zakresu prawa rodzinnego. Do zakresu usług należy m.in. doradztwo w ramach konstruowania umów majątkowych małżeńskich, przeprowadzenie spraw rozwodowych, dotyczących ustalenia/obniżenia bądź podwyższenia alimentów, podziału majątku, ustanowienia/ograniczenia/pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz ustalenia kontaktów z dzieckiem.

Prawo karne

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w dziedzinie prawa karnego, w tym materialnego, gospodarczego, skarbowego, wykonawczego oraz procesowego oraz prawa wykroczeń. Oferuję wsparcie m.in. w prowadzeniu obrony reprezentowaniu pokrzywdzonego oraz oskarżycieli posiłkowych na wszystkich etapach postępowania.

Prawo spadkowe

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spadkowego. Jego obszar obejmują m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia i dział spadku - w tym połączony ze zniesieniem współwłasności, zabezpieczenie spadku, uzyskanie zachowku, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, jak również dotyczące ustalenia masy spadkowej, zapisu, polecenia, długów spadkowych, odrzucenia spadku oraz zrzeczenia się dziedziczenia.

O mnie

Adwokat Andrzej Rejman jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tytuł magistra uzyskał, broniąc pracy z zakresu prawa cywilnego pod patronatem prof. dr hab. Edwarda Gniewka.

Po studiach odbył etatową aplikację sędziowską. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego został powołany na stanowisko asesora, a następnie sędziego Sądu Rejonowego w Jaworze. W latach 1990-1993 pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, następnie Przewodniczącego Wydziału Cywilnego oraz Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Jaworze.

W 1993r. roku uzyskał wpis na listę radców prawnych, a następnie na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Od 1995r. prowadzi Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Jaworze. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, rodzinnym i karnym.

Kancelaria współpracuje również z komornikiem i notariuszem w celu udzielania kompleksowej pomocy prawnej.

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się ze mną


Kancelaria Adwokacka Andrzej Rejman

Staszica 15, 59-400 Jawor

 +48 76 870 23 74.

+48 602 495 851.

adwokat_rejman@poczta.onet.pl

http://adwokat-rejman.com

Copyright (C) 2019 Kancelaria Adwokacka Andrzej Rejman.